Ảnh đại diện của lunimegames

#lunimegames

  • 265,462 bài viết
Bài viết hàng đầu
💝[by @acnithetree ]⛅️ 🌸: 𝐃𝗼𝐧’𝐭 𝐫𝐞𝐩𝗼𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐲𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞! ・ーー・ーー・ーー・ーー・ ⭐️⭐️⭐️ ⛅️: Apps used: 𝑃𝑖𝑐𝑠𝐴𝑟𝑡; 𝑖𝑏𝑖𝑠𝑃𝑎𝑖𝑛𝑡 💝: Export codes: On the post 🍌: All my social Media: 𝐓𝐢𝐤𝐓𝗼𝐤: @acnithetree 𝐘𝗼𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞: Acnithetree (link in Bio) 𝐏𝐢𝐜𝐬𝐀𝐫𝐭: @//acnithetree_ 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭: @acnithetree ⭐️⭐️⭐️ ・ーー・ーー・ーー・ーー・ [💖Tags:] #gacha #gachaclub #gachalife #meangirls #roblox #robloxhair #gachacluboutfits #gachacluboc #gachalifeoutfits #gachalifeclothes #gachaclothes #gachaoutfits #gachaclubedit #gachaclubedits #gachalifeedits #gachalifeedit #gachagacha #gachaworld #gachacommunity #gachalifecommunity #lunime #lunimegames #acnithetree
𝙵𝚛𝚎𝚎 𝚝𝚘 𝚞𝚜𝚎♡̷̷ ————♡̷̷ ୨🥛୧ -- ꒰𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚖𝚢 𝚌𝚊𝚏𝚎!꒱ ————♡̷̷ ୨🍓୧ -- 𝕃𝕠𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘 𝟙𝟘% ————♡̷̷ 𝙼𝚊𝚔𝚎 𝚜𝚞𝚛𝚎 𝚝𝚘 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚎𝚗𝚝! ୨🍶୧ -- ꒰𝙵𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛 𝙲𝚘𝚞𝚗𝚝꒱: 𝟼𝟹𝟶𝟸𝟶 ୨🍦୧ -- ꒰𝙸𝚗𝚜𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗꒱ :: ♡̷̷ ୨☕️୧ -- ꒰𝙾𝚌𝚜 𝚄𝚜𝚎𝚍꒱ :: 𝙻𝚒𝚣𝚣𝚢 ————♡̷̷ 𝙸𝚕𝚢𝚜𝚖 𝚐𝚞𝚢𝚜!꒰ ੈ✩‧₊ ————♡̷̷ ꒰ ੈ✩‧₊ 𝚃𝙰𝙶𝚂 ꒰ ੈ✩‧₊ #gacha #gachalife #gachaverse #gachastudio #gachatrend #gachaart #gachaoutfit #lunimegames #gachaworldart #gachaclub #gachavine #gachaskirt #gachalove #ador #gachashare #gachameme #gachaclubedit #gachacommunity #trend #pastel #pinkpastel #pink #gachaedits #gachalike #gachaart #gachabakery #gachafoodedit #gachaeditz #gachaeditor #gachacluboc #gachaoc
estoy feliz 👍🏻 ya perdón no ser tan activa 🙈 es q tipo no tengo ganas de hacer muxo y no me van a obligar 😱😡😡😾🖕🏻 #gachalife #gacha #gachameme #gachalifeedits #gachaespañol #gachalifeespañol #lunime #lunimegames #lunimegacha #lunimeedit #gachaedits #gachagacha #myoc #oc #gachaeyes #luni #gachaoc #drawing #softedit #ibispaint #ibispaintx #gachaclub#gachaclubespañol
𝓲𝓼 𝓽𝔂𝓹𝓲𝓷𝓰...💕(*´∀`)♪ ,,, ❥🍡So if you’ve played the game that recently got popular, “among us” you’d get this but it’s actually a fun game to play with friends so i recommend it!! this legit always happens when we plAy like friendship is amazing but sometimes we gotta lie 😎😎 , , , , , , , ✎𝚃𝚊𝚐𝚜 𝚙𝚕𝚎𝚊se 𝚒𝚐𝚗𝚘𝚛𝚎!! #gacha #gachalife #gachalifeoc #gachaocedit #gachalunime #gachaoc #gachaeditor #gachaart #lunimegames #gachaedit #gachaedits #gachalifeedit #gachalifeedits #gachaeditz #gachalifeeditz #gachaworldart #gachaclub
Lil gift for @seikonyah Aki is babie! úwù 💕💓 彡..Bᴇᴄᴋʏʙᴇᴇ ɪs ᴛʏᴘɪɴɢ.. 🍡 . 彡✦ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐʸ ᶜᵃᵖᵗⁱᵒⁿ!💫 •-------------------🌸------------------• 彡✦ ˡⁱᵏᵉˢ & ˢᵗᵒʳⁱᵉ ˢʰᵃʳᵉˢ ᵃʳᵉ ʰⁱᵍʰˡʸ ᵃᵖᵖʳᵉᶜⁱᵃᵗᵉᵈ ♡ 彡✦ᵗⁱᵐᵉ ᵗᵃᵏᵉⁿ-- ¹:⁰⁰ 彡✦ᶠᵒˡˡᵒʷᵉʳ ᶜᵒᵘⁿᵗ-- ¹⁰.²¹²💕 •---------------🌸---------------• Tags🥛 #gachalife #gachaedit #gacha #gachasoftedit #edit #softedit #lunime #lunimegames #gachaclub #gachaclubedit #gachacluboc #annieunderratededitors #annia_feature #foryou #foryoupage #fy #fyp #fypage 💫ıllı(ᴄᴀʟʟ ᴇɴᴅᴇᴅ -1:89-)ıllı💫