Ảnh đại diện của fujifilmnordic

#fujifilmnordic

  • 263,039 bài viết
Bài viết hàng đầu
CFqBzLnH9IS
CFp64uNJKf1
CFp6o6IpRQk
CFp6OPNJAEo
CFp56wqDR8V
CFp5M1-BqKF
Handheld shoot on a fruit fly about 2,5-3mm Camera: Fujifilm X-T2 Lens: 4 x Shanwen microscope lens Flash: Yinyan By-18 #fujifilmnordic #fujilovers #fujifilmxt2 #myfujilove #xt2 #macro #macrophotography #makro #makrophotography #sweden #microscope #shanwen #yinyanby18
CFp3Uv_H88v
CFp2iUVHwKO
🌻 + 🌅 = ❤
CFp1HVLH2yS
CFp0gIHDLJJ