Ảnh đại diện của undefined

_aromal__krishna

🌼 aRoMaL 🌼

  • 720 followers
  • 414 followings
New Account😊 photographer | Traveller | Editor Content_creator 👽🍂🕊️ Free_style_dancer☯️ Footballer ⚽ EKNMGC KASARGOD_NILESHWAR @vadakkans_kalasamithi1
Related
Suggestion
  • Posts
CFbTfGQlI3p
CHHtjxEJV8g
CHCBx8WJsHh
CG4UGScp2KL
CGoXl1jJbKI
CGjP6_VJo3l
CGeGbaLJi2G
CGY_YezpLfL
CGRMxD6pNv9
CGMEoBqJGyS
CGG7BpJpUgG

Kottancheri Hill Station,Malom

കാടുകയറും ചിന്തകളരിച് കാറ്റിനൊപ്പം കാടറിയാനൊരു യാത്ര പോവണം... ഉൾക്കാട്ടിന്റെ നിഗൂഢകളാസ്വദിച്ഛ് കാട്ടുവഴികളിലെ നിശ്ശബ്ദതകളിലൂടെ ഒരുപിടി സ്വപ്നങ്ങളുമായൊരു യാത്ര....... കാട്ടുതേനിന്റെ രുചിയറിയണം , കാട്ടുപൂവിന്റെ സുഗന്ധമേൽക്കണം , ഇലതൻ പച്ചഞരമ്പിൻ തുടിപ്പറിയണം... ഉള്ളിലെ വിങ്ങലുകൾ അലിയിച്ചു കളയുന്ന കാറ്റിൽ , തമ്മിൽ ഉലയുന്നൊരു മുളന്തണ്ടിൻ രാഗമസ്വാധിക്കണം... .. .. .. .. .. .. #mobileclick #mobilephotographyindia #mobilephotography #mobilephotographykerala #keralagodsowncountry🌴 #kerala #keratintreatment #moodygrams #moodyphotography #mountains #yathra #yathra_vazhikal #yathrakal #snapseed #lightroom
CGEUloPp-Y6
CF_LZgepsoD